Laatste Bloggen
Bijbelse verzen
"Wij weten dat de Here wel te vertrouwen is. Hij zal u sterk maken en u tegen de aanvallen van de duivel beschermen." ‭‭2 Thessalonicenzen‬ ‭3:3

اتصل بالكنيسة

Gebed is Gods werk in het menselijk hart

اIsmail Mo

Het doel van het gebed::

    De Heer zoekt naar mensen die dienstbaar zijn aan de Bijbel en toegewijd zijn ‘om gebed tot een patroon van hun leven te maken. Bidden is als ademen. Het is iets normaals, vertrouwds en levends voor gelovigen. We voeren het proces van in- en uitademen uit in de omgeving van Gods aanwezigheid en kracht.”

Echt gebed is een bron van vreugde voor de gelovige en een groot voorrecht voor hem. Ze zijn de sleutel tot versterking en ontwikkeling Onze relatie met GodGod roept ons op om ons hart voor Hem uit te storten. Gebed helpt ons gevoelens van dankbaarheid en dankbaarheid jegens God uit te drukken voor Zijn persoon en al Zijn gaven. Als we voor anderen bidden, uiten we op een onbaatzuchtige manier onze liefde voor hen

Wat is het gebed?

Matt 6:5-15

Nu iets over het bidden. Wees niet zoals de schijnheiligen: die bidden zo dat iedereen het kan horen en zien, op de hoek van de straat en in de synagoge. Zij hebben hun beloning al. Als u bidt, ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die ziet wat er in het verborgene gebeurt, zal u belonen. En wees bij het bidden niet langdradig en gebruik geen zinloze woorden, zoals de andere volken doen. Want die denken dat hun gebeden worden verhoord als zij veel woorden gebruiken. Doe niet zoals zij. Bedenk dat uw Vader precies weet wat u nodig hebt, al voor u Hem erom vraagt! Bid daarom dit gebed: Onze Vader in de hemel, laat uw naam alle eer ontvangen. Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in de hemel. Geef ons vandaag het eten dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals wij anderen hun schulden vergeven. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de duivel. Want als u de mensen vergeeft wat zij verkeerd hebben gedaan, zal uw hemelse Vader ook u vergeven wat u verkeerd hebt gedaan. Maar als u hen niet vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u niet vergeven.

Luk 11

Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen Hij daarmee ophield, kwam een van zijn leerlingen bij Hem en vroeg: ‘Here, wilt U ons leren bidden? Johannes de Doper heeft het zijn leerlingen ook geleerd.’ 2Jezus zei: ‘Als u bidt, zeg dan: “Onze Vader in de hemel, laat uw naam alle eer ontvangen. 3Laat uw koninkrijk komen. Geef ons elke dag opnieuw het voedsel dat wij nodig hebben. 4Vergeef ons onze zonden, want wij vergeven ook de mensen die ons iets hebben aangedaan, en breng ons niet in beproeving.” ’

 Het belang van gebed in het leven van een gelovige.:

Als je bidt, moet je God eren en Zijn naam heiligen. Je moet bidden voor de dingen die betrekking hebben op Zijn koninkrijk. Je moet Hem vragen om in je dagelijkse behoeften te voorzien, want Hij is de enige die dat kan doen. Je moet je zonden belijden en Hem om vergeving vragen. Je moet Hem om wijsheid vragen, zodat je niet in verleiding komt. Dit zijn de elementen van het gebed, de dingen waarvoor je moet bidden en de dingen die je moet zeggen als je bidt.

Wat motiveert u om te bidden:

1ste motivatie is het verlangen om de Heer te verheerlijken.

2de: De tweede motivatie voor gebed is het verlangen naar gemeenschap met God.

3de: motivatie om zo nu en dan zonder onderbreking te bidden, namelijk het verlangen om in de behoeften te voorzien.

4de: motivatie om ernstig te bidden is het verlangen om wijsheid te verwerven.

5de: motief voor gebed is het verlangen om aan problemen te ontsnappen.

6de: Het verlangen om vrij te zijn van angst en ongerustheid.

7de: Er is nog een motivatie voor gebed, namelijk het verlangen om God te danken voor Zijn eerdere zegeningen.

8ste: Hier is een heel belangrijke motivatie voor gebed, namelijk: het verlangen om bevrijd te worden van de schuld van de zonde.

9de: Hier is nog een motivatie voor gebed, namelijk: het verlangen om zondaars te redden.

10de: Voortdurend, ononderbroken gebed wordt gemotiveerd door het verlangen van gelovigen om geestelijk te groeien.

P. Abo Isaac

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen

Scroll naar boven