Laatste Bloggen
Bijbelse verzen
"Wij weten dat de Here wel te vertrouwen is. Hij zal u sterk maken en u tegen de aanvallen van de duivel beschermen." ‭‭2 Thessalonicenzen‬ ‭3:3

اتصل بالكنيسة

Onderwerp: Hemelse vreugde

Is

P. Abo Isaac

Zondag 19-06-2022  

 Hemel meer vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert.

Arabische Kerk van Antwerpen

 •      - Het bijbelgedeelte: Lukas 15: 1-7, 8-10, 11-24 

Luk 15 : 17 , 8 –1011 –24

 • o Het verdwaalde schaap: Lukas‬ ‭15:1-7‬ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬ 

 . 2 "De tolontvangers en andere mensen met een slechte reputatie kwamen vaak naar Jezus luisteren. Dat lokte de kritiek van de Farizeeën en de bijbelgeleerden uit. Zij vonden het een schande dat Hij Zich met zulk soort mensen bemoeide. Hij ging zelfs met hen eten! Om hun duidelijk te maken waarom Hij dat deed, zei Hij: ‘Als u nu eens honderd schapen had en één ervan raakte verdwaald, wat zou u dan doen? Het zoeken! Net zolang tot u het vond. De andere negenennegentig zou u gewoon laten grazen. Als u het verdwaalde schaap dan vond, zou u uw vrienden en buren bij elkaar roepen en zeggen: “Luister. Mijn schaap was verdwaald en ik heb het teruggevonden. Zijn jullie ook niet blij?” Zo is ook in de hemel meer blijdschap over één zondaar die bij God terugkomt dan over negenennegentig anderen die niet verdwaald waren." 3 . 4 . 5 .. 6 . 7 .

o Het verloren muntje: Lukas‬ ‭15:8-10‬ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬ 

8 "Of denk eens aan een vrouw die tien zilveren muntjes had en één ervan verloor. Zou ze niet een lamp aansteken en overal zoeken en het hele huis aanvegen tot ze de munt vond? Ze zou haar vriendinnen en buurvrouwen bij elkaar roepen en zeggen: “Zijn jullie ook niet blij dat ik de zilveren munt die ik kwijt was, weer heb gevonden?” Ik zeg u dat er bij de engelen van God grote blijdschap is als één zondaar bij God terugkomt.’ 9 . 10 .

o De verdwaalde zoon: Lukas‬ ‭15:11-24‬ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬ 

11 . 12 "Jezus vertelde nog een gelijkenis. ‘Een man had twee zonen. Op een dag zei de jongste: “Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu al hebben.” De vader verdeelde zijn bezit tussen zijn twee zonen. Een paar dagen later pakte de jongste zoon zijn bezittingen en ging op reis naar een ver land. Daar verbraste hij zijn hele hebben en houden. Juist toen hij niets meer over had, werd het land getroffen door een vreselijke hongersnood. Het zag er heel slecht voor hem uit. Hij wist een baantje te krijgen bij een boer en moest naar het land om op de varkens te passen. Hij had zo’n honger dat hij graag wat van het varkensvoer had gegeten, maar dat mocht niet. Eindelijk kwam hij tot bezinning en dacht bij zichzelf: “Bij mijn vader thuis hebben zelfs de knechten meer dan genoeg te eten. En kijk mij hier nu eens zitten! Ik sterf bijna van de honger. Ik weet wat! Ik ga naar mijn vader en zal hem zeggen: ‘Vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben het niet waard nog langer uw zoon genoemd te worden. Wilt u mij aannemen als knecht?’ ” Zo ging hij op weg naar het huis van zijn vader. Die zag hem al in de verte aankomen en had erg met hem te doen. De man holde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. “Vader,” zei de zoon, “ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben het niet langer waard uw zoon genoemd te worden…” Maar de vader liet hem niet eens uitspreken en zei tegen de knechten: “Vlug! Haal de mooiste kleren die we in huis hebben en geef hem die om aan te trekken. Geef hem een ring voor zijn vinger en een paar sandalen. Slacht het kalf dat we hebben vetgemest. Wij gaan feestvieren. Want mijn jongste zoon was dood en is weer levend geworden. Ik was hem kwijt en heb hem weer terug.” En zij vierden feest." 13 . 14 .. 15 .. 16 .. 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 .

Waarom de gelijknissen? 

 • - Het zijn Aardse verhalen met een hemelse betekenis.
 • - De Heer Jezus gebruikt gelijkenissen als middel om verheven goddelijke waarheden te illustreren. 
 • - Net als deze gelijkenissen, zijn verhalen makkelijk te herinneren .
 • - Les geven met gelijknissen, was een gangbare methode in de joodse gemeenschap in die tijd 

Matteus 13:10-13

Matteus 13:13

         Lukas 15 15

Jezus gaf gelijkenissen over: 

    - Het verdwaalde schaap (één schaap).,       - Het verloren muntje (één muntje).,        - De verdwaalde zoon (één zoon)..

 Al deze zinnen praten over één >>,,....,

 Aan deze ene, moeten we al onze aandacht schenken en hem niet onderschatten omdat het er maar één is. 

Vraag: Is er iemand in jouw leven die God in je leven heeft geplaatst die al je aandacht en liefde verdient?

Conclusie: 

, 3  Er is hemelse vreugde! (vreugde in de hemel). Lukas 15: 7,10,23-34 

 •  , 7 ).
 • 10 )
 • 23-24  )

Wat is deze hemelse vreugde? 

Filippenzen‬ ‭4:4-9‬ ‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬  

"Wees blij in de Here. Ik zeg het nog eens: verheug u in Hem! Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Here is dicht bij u. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. Broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is. Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt, dan zal de God van de vrede met u zijn."

, Begin nu, dit is het beste moment! Waarom is dit het beste moment? Omdat de Heer dicht bij is! (Filippenzen 4:5)

Wat heb je nodig om deze hemelse vreugde te ervaren? 

 •  1- Een persoonlijk gebedsleven
 • 2- Een droom hebben (geduld, verantwoordelijkheid, vrede).
 • 3- Delen (van alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is).  

Nu: - Heb jij iemand in jouw leven die God in jouw leven heeft geplaatst? 

- Wil jij dat God iemand in jouw leven zal plaatsen? 

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen

Scroll naar boven